Informacje o mnie

Na tej stronie mogą się Państwo zapoznać z informacjami na temat mojej osoby. Przedstawiam tu moje doświadczenie zawodowe i dorobek naukowy

Kwalifikacje


dr n. med. Mieszko Norbert Opiłka

SPECJALISTA CHIRURGII OGÓLNEJ

DOKTOR NAUK MEDYCZNYCH w dziedzinie chirurgii, tytuł przyznany na podstawie rozprawy: "Poziom ekspresji genów kodujących białka adhezyjne grupy kadheryn u chorych na Raka Jelita Grubego"

Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej Zabrze

Student Rheinische Friedrich Wilhelms Universität, Wydział Lekarski, Bonn (Niemcy)

Sekretarz - Członek Zarządu Oddziału Śląskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich 2013-2017

Przewodniczący Koła Młodych Chirurgów - Oddział Śląski Towarzystwa Chirurgów Polskich 2013-2015

Przedstawiciel Koła Młodych Chirurgów przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Chirurgów Polskich - Członek Zarządu Głównego 2013-2015

Członek Rady Naukowej Polskiego Przeglądu Chirurgicznego

Naczelny Lekarz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu 2018-2019

Od  2001 roku ciągła współpraca z Katedrą Chirurgii Ogólnej i Koloproktologicznej Śląskiej Akademii Medycznej, później Katedra i Zakład Propedeutyki Chirurgii i Medycyny Ratunkowej Bytom, Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazów Wielonarządowych, Oddział Chirurgii Ogólnej, obecnie:

Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Urazów Wielonarządowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu

Koordynator dużych badań naukowych (doświadczenie w prowadzeniu dużych projektów badawczych)

Autor lub współautor ponad 40 publikacji naukowych i książek (wykaz dostępny na życzenie)

Duże doświadczenie dydaktyczne (ŚUM, uczelnie niepaństwowe)

Członek towarzystw:

 • Towarzystwo Chirurgów Polskich (TChP)
 • Polskie Towarzystwo Lekarskie (PTL)
 • European Society of Coloproctology (ESCP)
 • International Society of University Colon and Rectal Surgeons (ISUCRS)
 • Polski Klub Przepuklinowy (PKP)
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej (PTMR)

Stałe podnoszenie kwalifikacji przez aktywny udział w szkoleniach, zjazdach i konferencjach

Współorganizacja licznych kursów, konferencji i staży naukowych dla studentów i lekarzy w Polsce

 

 

 

 


Wybrane certyfikaty


 

 • Żywienie pozajlietowe i dojelitowe w warunkach domowych - Kraków 2012
 • Termoablacja w Onkologii - Gdańsk 2010
 • Advanced Transanal Endoscopic Microsurgery Operation - Berlin 2010
 • Kurs całkowitego wycięcia mesorectum przy użyciu robota chirurgicznego da Vinci - Polski Klub Koloproktologii - Kraków 2010
 • USG Transrektalne - Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - Zamość 2009
 • USG Kurs Podstawowy - Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - Krasnobród 2008
 • Szkolenie z zakresu wskazań do wykonywania testów DNA wykrywających zwiekszoną genetycznie predyspozycję do nowotworów - Szczecin 2008

 


Wybrane wyróżnienia i nagrody


 

 • Stypendium Towarzystwa Chirurgów Polskich - Warszawa 2012
 • Young Investigator Award - Nagroda dla młodych naukowców - wyróżniony abstrakt. Seul 2011 Stypendium Deutsche Gesselschaft für Chirurgie - Monachium 2011
 • Stypendium Towarzystwa Chirurgów Polskich i J&J Ethicon dla zaawansowanych uczestników w technice TEM - Berlin 2010
 • Wyróżniona Praca (Pierwsze Miejsce) - VIII Międzynarodowe Sympozjum Polskiego Klubu Koloproktologii. Konferencja Wyjazdowa Sekcji Koloproktologii Królewskiego Towarzystwa Medycznego Wielkiej Brytanii, Kraków 2010
 • Pierwsze Miejsce- VI Międzynarodowe Sympozjum Studentów i Młodych Lekarzy, z Zakresu Chirurgii i Innych Specjalności Zabiegowych
  Ustroń 2004

 

 


Miejsce pracyWojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu.

Centrum Urazowe:


Oddział Kliniczny Katedry Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 


Poradnia Chirurgii Ogólnej


Szpitalny Oddział Ratunkowy 


Szczegółowy życiorys i wykaz publikacji


 

Osoby i instytucje zainteresowane bliższą współpracą zapraszam do zapoznania się z przygotowanym i stale aktualizowanymi szczegółowymi dokumentami - osoby zainteresowane proszę o kontakt: mopilka@gmail.com


 


Strona Główna

 

 


(C) Wauzi 2019